Referanser


Hanne Schjerven Fors Paulsrud

Coach og samtalepartner

Jeg har vært heldig, og blitt coachet av Azi denne våren. Mitt mål for prosessen var å «tydeliggjøre tjenestene i egen virksomhet, slik at jeg kunne nå flere i min målgruppe»

Da vi startet opp i januar, følte jeg meg overveldet av gjøremål, tanker og følelser, og synes det var utfordrende å velge fokus i hverdagen. Dette gjorde at jeg følte at jeg sto på «stedet hvil»  istedenfor å bevege meg fremover slik jeg ønsket.

Prosessen med Azi ga meg anledning til å jobbe dypt og bli mer bevisst på hva som har stått i veien for klarheten jeg ønsket meg. Hun ga meg verdifulle verktøy som hjalp meg å strukturere tankene mine, noe som igjen gjorde det lettere å prioritere oppgavene i hverdagen. På denne måten fikk jeg valgt fokus, slik at jeg igjen beveget meg fremover. Azi stilte gode, kraftfulle spørsmål som tok meg til kjernen i hva min utfordring har handlet om. Dette ble fulgt opp med relevante og «to the point» hjemmeoppgaver mellom møtene, og invitasjon til å dele progresjonen underveis. Dette bidro til at jeg følte meg godt ivaretatt i prosessen, og ga meg fordypet innsikt og forløsning av hindringene. Jeg opplever at Azi, med sin livserfaring, hjertevarme og klokskap raskt evnet å fange opp hva som var min utfordring, og derved traff spikeren på hodet ift. støtte meg i min prosess. Jeg opplever nå fornyet ro, og god klarhet i hva jeg skal fokusere på i min virksomhet fremover – OG jeg opplever økt kundetilstrømming av akkurat de kundene jeg ønsker å jobbe med. Tusen takk

 

 

Med vennlig hilsen

Hanne Schjerven Fors Paulsrud

Coach og samtalepartner

LOCATION

  1. Asker - Norge

Kontakt

FOLLOW ME

Copyright © All Rights Reserved Azadeh A Azari